Algemene voorwaarden

Deze pagina is in ontwikkeling

1. Tickets worden teruggestort in geval een lezing niet doorgaat.

2. Bij verhindering 7 dagen voor de lezing of eerder betalen wij de ticketprijs terug, minus €2,50 administratiekosten per persoon. 7 dagen voor de lezing of later vervalt het recht op teruggave.

3. De tickets zijn persoonlijk, maar wel overdraagbaar na een administratieve melding aan juglen@gmail.com.